portikla bata me voli
Portikla Bata me voli – i to je ljubav!

Nema na zalihama